ALTER EGO - 21 kunstenaars van kunstenaarsvereniging Stuwing exposeren in Mettingen (GDR)


Wisdom offers simple schemes, but truth is not so simple. Not all simplicity is wise.
Citaat van Martin Kaufmann uit het voorwoord van I and Thou - Martin Buber

Het thema 'Alter Ego' geeft mij een alibi om het verborgene, de schokkende diepere lagen in de mens, te verbeelden.

In de serie Alter Ego heb ik diverse aspecten van de mens zichtbaar gemaakt: kracht en kwetsbaarheid, buiten- en binnenkant,
groei en ontbinding, mens en techniek.
Mijn “ Alter Ego” blijkt grenzen te overschrijden die mijn ego niet zou aandurven.
Het gevolg is een ontmaskering van uiterlijke schijn, waarbij een directe confrontatie met fysieke elementen als huid, vlees, bloed wordt aangegaan.
Zo ontstaat uiteindelijk een fascinerend maar ook schokkend beeld van de diepere lagen die in de mens verborgen liggen.
r

The theme of 'Alter Ego' provides me with an alibi to illustrate the hidden, the shocking deeper layers within mankind.

In Alter Ego I visualized different aspects of the human race: power and vulnerability, outside and inside,
growth and decomposition, man and technology.
My alter ego appears to cross boundaries which my ego wouldn't dare to. This results in the unmasking
of outward appearance, in which direct confrontation with physical elements such as skin, flesh and blood is not avoided.
Eventually a fascinating, yet shocking image of the deeper layers hidden inside the human race emerges.

Incognito

Beauty & the Beast

Masquerade

Flesh & Blood

Braindrain

triptiek van 6 digitale collages

100 cm x 350 cm


Meer informatie over alle deelnemers: www.stuwing.nl onder archief

Nederlands persbericht: klik hier

TERUG naar Art - collages
TERUG naar Design - collages